Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από το

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Γενική Επιμέλεια - Εποπτεία

1) Συνεργάτες του www.pigizois.gr

2) π. Νικόλαος Βουλμές

 

Επιστημονική Επιμέλεια

Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Ψηφιοποίηση / Σχεδιασμός / Προγραμματισμός / Υλοποίηση Ιστοσελίδας

Καίτη Μίχα, Σχεδιάστρια Ιστοσελίδων, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Φωτεινή Βύρλιου - Ευαγγελία Λαμπίρη

 

Βάση Δεδομένων Συλλογής του Μουσείου

Αριστέα Γιαννάκα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

 

 

 

 

Επικοινωνία Νέα Σύνδεσμοι Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης