ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΕΠΗΣ

 

 

Το επίσημο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης 

Ιδρύθηκε από τον Ιάκωβο Α΄, τον από Δυρραχίου. Εκδίδεται από το 1933 ανελλιπώς.

Πρόκειται περί μηνιαίας έκδοσης, στην οποία έχουν δημοσιευθεί πολύτιμες και σημαντικές εργασίας κορυφαίων Καθηγητών Πανεπιστημίων, Πατριαρχών, Μητροπολιτών, Ιερέων, Θεολόγων, Ιστορικών και λοιπών ειδικών ερευνητών.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

 


 

 

Παλαιότερα περιοδικά

2010 - 2011 - 20122013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ - 2017

 

 

 


 

 

 

ΕΤΟΣ ΠΑΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017 - ΑΡΙΘ. 6


 

 

 

ΕΤΟΣ ΠΑ'  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017 - ΑΡΙΘ. 5


 

 

 

ΕΤΟΣ ΠΑ'  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2017 - ΑΡΙΘ. 4


 

 

ΕΤΟΣ ΠΑ'  ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2017 - ΑΡΙΘ. 3


 

 

 


 

ΕΤΟΣ ΠΑ'  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2017 - ΑΡΙΘ. 2


 

 

 

ΕΤΟΣ ΠΑ'  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017 - ΑΡΙΘ. 1


 

 

 

 

Ένα από τα πρώτα τεύχη του μηνιαίου εκκλησιαστικού Περιοδικού "Ο Ποιμήν".

 

 


 

 

Κορυφή Σελίδας

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία Νέα Σύνδεσμοι Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης