ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΕΠΗΣ

 

 

Το επίσημο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Ιδρύθηκε από τον Ιάκωβο Α΄, τον από Δυρραχίου. Εκδίδεται από το 1933 ανελλιπώς.

Πρόκειται περί μηνιαίας έκδοσης, στην οποία έχουν δημοσιευθεί πολύτιμες και σημαντικές εργασίας κορυφαίων Καθηγητών Πανεπιστημίων, Πατριαρχών, Μητροπολιτών, Ιερέων, Θεολόγων, Ιστορικών και λοιπών ειδικών ερευνητών.


Παλαιότερα περιοδικά  

 

2010 - 2011 - 20122013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

 

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 12

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 11

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 10

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 9

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 8

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 6 - 7

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 4 - 5

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 3

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 2

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΔ'  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 - ΑΡΙΘ. 1

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ'  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΡΙΘ. 12

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ'  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΡΙΘ. 10

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ' ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΑΡΙΘ. 8 - 9

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ' ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 - ΑΡΙΘ. 6 - 7

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ' ΜΑΙΟΣ  2008 - ΑΡΙΘ. 5

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ' ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2008 - ΑΡΙΘ. 4

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ'  ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 - ΑΡΙΘ. 3

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ'  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 - ΑΡΙΘ. 2

 

Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΓ'  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 - ΑΡΙΘ. 1

 


Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΒ'  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΑΡΙΘ. 12

 


Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΒ'  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΑΡΙΘ. 11

 

 


Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΒ'  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 - ΑΡΙΘ. 9-10

 


Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΒ'  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 - ΑΡΙΘ. 7-8

 


Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό

εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 

 

ΕΤΟΣ ΟΒ'  ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 - ΑΡΙΘ. 5-6


Ο ΠΟΙΜΗΝ

Μηνιαίο Εκκλησιαστικό Περιοδικό εκδιδόμενο Προνοία

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΙΑΚΩΒΟΥ Γ΄

 


Ένα από τα πρώτα τεύχη του μηνιαίου εκκλησιαστικού Περιοδικού "Ο Ποιμήν".

 

 

Κορυφή Σελίδας

 

 Περιοδικά 2010

 

 

 

 

 

Επικοινωνία Νέα Σύνδεσμοι Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης